314 - KLIPNING AF GRÆS OG HÆK SAMT TRÆER

------------------------------------------------------------

GENERELT for vore fællesarealer
Det er medlemmerne, der selv skal renholde området og bekoste vedligeholdelse af legeredskaber og udstyr.
Medlemmer og gæster – både BØRN og VOKSNE – bedes hjælpe med til at:

 • Alle typer AFFALD skal samles sammen og medtages, også CIGARETSKOD. Hjælp med at samle affald op på Legepladsen, langs buskads og egne hegn samt at tage det med hjem i egen affaldsbeholder.
 • LEGETØJ skal samles i sandkassen efter brug. Derved kan græsset blive klippet uden hindringer. 
 • SANDKASSE-NETTET skal hægtes på kanten efter brug. Derved undgås det at kattene besørger i sandet. Fastgør nettets hjørner først, så strammes nettet ud.
 • Har man haft brug for at flytte BORD-BÆNKESÆT ud på græsset, så flyt det tilbage på plads igen.

TAK -  fordi du viser hensyn og hjælper med at passe på vores område :-) .

Venlig hilsen
G/F Herlev-Marielund

----------------------------

TILMELDING til foreningens ’Klippe-turnus’ for sæsonen, se ÅRETS ARK -->>.  
SVAR returneres manuelt eller digitalt primo-medio APRIL, se nederst.

----------------------------

FORENINGENS GRØNNE OPGAVER i sommerhalvåret til M/K over 18 år
Afregnes pr. gang via netbank af kassereren. 

MOTION - DER GIVER PENGE! Interesserede medlemmer kan tilmelde sig:

---

1) GRÆS-KLIPNING ca. hver 2. uge = HVID markering på tilmeldingen, fra maj til november:

Afregnes med kr. 400,- pr. gang (sat op i 2019)

Klippe græs på fællesareal og kanter på BEGGE sider af buskadset.

Klip TÆT ind til buskads-kanter INDE og de jævne kanter UDE i ca. 1-1,5 m bredde. Derved klippes de unge rodskud af buskene og det forhindres at buskene breder sig - igen.
Græsset klippes med foreningens rotorklipper - der IKKE er beregnet til klipning i egne haver. 

 • Græs og kanterne skal slås ca. hver anden - tredje uge efter BEHOV i vækstsæsonen, i alt 11-13 gange. 
 • Tjek hvornår den forrige har klippet - måske er græsset ikke vokset nok siden sidst?
 • Eller måske trænger græsset til en klipning - før den afsatte uge - nu og her! 

---

TIP: Græssets klippehøjde - Nogle råd

- Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet: www.turfgrass.dk/node/188    Græs-højde

- Uddrag fra Haven 2008 nedenfor:
”Det er vigtigt, at græsset får lov at vokse sig stort og kraftigt, før du begynder at klippe det. En stor grøn tot er ensbetydende med et stort rodnet, og netop derfor er den første vækst afgørende for, hvordan plænen klarer den kommende sæsons klipninger.
Mosset skal helst fordrives ved simpelthen at blive udkonkurreret af græsset. Det sker bedst ved at have sunde græsplanter, derfor skal klippehøjden ikke være for lavt sat på plæneklipperen. Den ideelle græshøjde er 3,5-4 cm. En lidt langhåret plæne, mener de fleste, men ikke desto mindre den bedste forebyggelse mod mos og tørre perioder.” 

---

2) HÆK-KLIPNING for- og eftersommer, ca. juli = A og ca. sept. = B:

Afregnes med kr. 750,- pr. gang (sat op i 2019)

 • a) Klippe hækken på fællesarealet langs med Engskolevej på begge sider, med foreningens el-hækklipper (strøm-stik?). 
 • b) Hækafklip samles og fyldes i papirsække (ligger i skuret eller afregnes med købs-bilag) og sækkene stilles frem ved stikvejenes hæk på Kommunens have-afhentningsdag. 

---

Hække bekæring

TIP: Hækkes bredde og højde - Nogle råd 

HÆKBREDDE: Vi må alle huske på at der skal være plads til både Fodgængere, Barnevogne og Madam skrald, derfor må hækken ikke hænge ud over fortovsfliserne og asfaltvejene ;-). Der kan komme påbud fra kommunen om tilbage-klipning.

Ligusterhække er en forholdsvis 'blød' hæk. 

Når ligusterhækken bliver for bred foroven kan sneen vælte den. Det er derfor nødvendigt at klippe den ind. Klip den gerne smallere foroven (som 'Pyramide'), så får den også lys hele vejen. Skal den klippes meget ind, må det helst ikke gøres på begge sider samme år, se ill. fra Berlingske ->

Link til Artikler og tegninger, rul ned til TIPS & IDEER - UDE (A): 

304 Tegninger fælles grund og huse 

HÆK- og BEPLANTNINGSHØJDE:

Lokalplan 64, punkt 9.6. - Hegn og beplantning. Godt naboskab - Træhøjde
Hæk og Træer må ikke skygge for beboere.
Således bør træer i lokalplanområdet ikke være højere end 1,8 m + afstanden til skel. 

Se info og video om hækklipning fra Bolius.dk:

2017 saadan-klipper-du-haekken 

2018 hvornaar-skal-du-klippe-haekken

PS: Skader og kragefugle foretrækker at bygge rede i høje træer.

Faktura vedr. Hækklipning og Beskæring foretaget af en gartner kan indberettes til SKAT og man får fradrag.

---

KANTER langs eget hegn/hæk/fliser mod asfalt ved veje og stier.

TIP: Undgå bar jord og slip for at luge alt væk.

Hold jorden dækket med bunddække-planter. Eller så græs, der kan slås samtidig med egen græsplæne. Planterne vil dog brede sig hen over asfalt, så plante-kanterne skal ind i mellem holdes i ave.  

HK Beskæring ved vej

Herlev Kommunes anvisning af beskæring ved vej

-------------------------------------

AFREGNING af Foreningens grønne opgaver 

KLIPPE-BILAG (= kassebilag til regnskabet) mailes til de tilmeldte og udfyldes med:

Navn, Adresse, Dato, Klipningstype med beløb og Kontonr. til overførsel
Afleveres hver gang til kassereren, der afregnes pr. klipning (incl. evt. bilag på udlæg) - via netbank, så hurtigt som muligt.

Benzin til rotorklipperen for klipning af fællesarealet, betales af foreningen:

 • a) Klipperen fylder selv dunken og afleverer kvitteringen hos kassereren (med sit navn og adr. på). 
 • b) Klipperen giver besked til én i bestyrelsen, der har mulighed for at hente benzin.

------------------------------

KLIPPETURNUS-LISTE 

Tilmeldte faste Turnus-Klippere modtager Klippeturnus-Liste-Kalender pr. mail.

De tilmeldte fordeles på Turnuslisten efter deres ønsker, fordelingen er et oplæg til klippe-tidspunkter.
Der kan aftales og byttes indbyrdes til et andet tidspunkt for klipning, der måske passer de tilmeldte bedre ;-).

Medlemmer kan løbende melde sig til at være Vikar / Afløser, se nederst.

G/F NØGLE til skur og græsslåmaskinen udleveres til den første på listen og afleveres derefter til den næste på listen - indtil den ved sæsonafslutningen returneres til Web-master i brevkassen på E.36.

-------------------------------------------

TILMELDINGS-SVAR returneres primo-medio APRIL måned  

 • A) PRINT Tilmeldings-ARK (pdf-fil) og udfyld det MANUELT.
      Print afleveres til WEB-master i brevkassen på E.36.
 • B) HENT/ Download Tilmeldings-ARK (word-fil) og udfyld det DIGITALT: 
      ’Gem som’ på egen pc, og vedhæft derefter den udfyldte og gemte fil enten via e-mail: herlev.marielund@gmail.dk (eller vedhæft sen på KONTAKT-formularen
 • C) (Vikar-klippere kan evt. Tilmeldes digitalt via Kalender-funktion på Medlemsweb:)  
      www.herlev-marielund.dk - 504-Klipning-Graes 

------------------------------------------- 

 

G/F Herlev-Marielund
v/ Formandens adresse
Foreningen omfatter:
Kærlundevej 11-81
Engskolevej 2-36
Marielundvej 1-11
2730 Herlev
CVR: 34384355

Følg G/F Herlev-Marielund her:

Facebook
Antal besøgende: 75551 (denne uge: 1034)