318 - Asgaard og Siddepladser - Anvendelse - Billedgalleri 

----------------------------------------------------------------------------------

Medlemmer kan anvende foreningens multihus Asgaard til egne arrangementer, men det bedes meddelt 'reserveres / bestilles' hos bestyrelsen - se nedenfor.

Flere medlemmer har gennem årene brugt græsarealet til privat aktivitet - primært til spisning og børnefødselsdage - i eget større festtelt, i mangel af et fælleshus. Fra 2014 er der mulighed for at anvende vores multihus Asgaard, evt. forlænget med eget festtelt.

PRAKTISKE ANVISNINGER

ASGAARD er en overdækming og kan monteres med plast-lævægge på hver side af huset. 

De 2 plast-lævægge er rullet og forefindes i skuret*, hullerne i plasten vendes mod jorden og snorene må kun BINDES til stolperne.

SIDDEPLADSER til 6-8 voksne ved hvert af foreningens 4 (næsten) ens Bord-Bænkesæt - samt et højere sæt ved sandkassen, som også lan flyttes til Asgaard og tilbage igen.

Evt. grill bedes stilles udenfor Asgaard mod bakken – så børnene ikke løber ind i dem.

----------------------

BÅL - foretages kun i bålfadet:
Bål  SKAL foregå i bålfadet for at undgå brandfare og brændhul i græsset (der før har været ca. 1 år om at vokse til igen). 

En voksen skal have ansvar for bålets optænding, afbrænding og slukning - for at undgå af nogen - hverken 2- eller 4-benede - kommer til skade. Når asken er HELT KOLD (1-2 dage efter) skovles asken i en pose og lukkes forsvarligt - og lægges i egen dagrenovation - Tak :-) .

BÅLFADET er stort og special-udført til foreningen i 2008. Det bør holdes tomt, når det ikke bruges. Hvis der altid er aske og materiale i bålfadet, holder det på fugten og bålfadet ruster igennem :-( .

----------------------

FLAG til flagstangen for markering af egne mærkedage mv. Flag og Flagregler er placeret i plastkasse i skuret* ved Asgaard.

---------------------

*G/F NØGLE til skuret lånes af et bestyrelsesmedlem - primært Formanden - og afleveres samme sted efter brug.

----------------------

OPRYDNING - RENHOLDELSE

Oprydning er selvfølgelig medlems eget ansvar – og plejer heldigvis ikke at være et problem. 

Skraldestativerne bag skuret er praktiske til opsamling/ sortering af affald i opsatte poser, mens Asgaard bruges, men stativerne tømmes IKKE af kommunen, så affaldsposerne SKAL tages med til EGEN beholder efter aktiviteten.

HENSYN TIL DE OMKRINGBOENDE og BRUGERNE AF LEGEPLADSEN

Anvendelsen er på eget ansvar og skal foregå under hensyn til foreningen - herunder børnenes leg og de øvrige medlemmers normale brug af legepladsen samt de omkringboende i husene ved fællesarealet. 

Skriftlig ADVIS/ varsel inden brug til de omkringboende huse ved fællesarealet er normal hensyntagen – især ved anvendelse om aftenen med festlarm. Advisering foretages af medlem selv til fællesarealets omkringboende. 

RESERVERING / BOOKING AF ASGAARD via lukket Medlems-web

Tidspunkt og formål meddeles til bestyrelsen så tidligt som muligt, direkte på BOOKING-siden efter Log ind:  

508 Booking Asgaard og siddepladser - for at blive noteret på grundejerforeningens Medlems Kalender,

508 Kalender Aktiviteter og Asgaard – så dobbelt-booking forhåbentlig kan undgås ;-). 

Skulle der være flere om samme dato, får alle en mail - og medlemmer bedes derefter aftale indbyrdes inden endelig brug.

Venlig hilsen Bestyrelsen  

-----------------------------------

 

G/F Herlev-Marielund
v/ Formandens adresse
Foreningen omfatter:
Kærlundevej 11-81
Engskolevej 2-36
Marielundvej 1-11
2730 Herlev
CVR: 34384355

Følg G/F Herlev-Marielund her:

Facebook
Antal besøgende: 65906 (denne uge: 1427)