318 - Asgaard og Siddepladser - Anvendelse - Billedgalleri 

-----------------------------------------------------------------------------

Medlemmer kan booke foreningens multihus Asgaard til EGNE PRIVATE formål, hvor bestiller SELV deltager hele tiden - IKKE til profesionelt brug.

Det vil sige, at hvis man for eksempel er pædagog, lærer eller andet, som har med børn at gøre, så er det ikke meningen, at man tager sin børnehave, skoleklasse eller lignende med på alm. udflugt til vores område. Det er området ikke gearet til.

Det er heller ikke meningen, at man booker til ens barns børnehave eller skoleklasse, hvis man ikke SELV er til stede og kan tage ansvar for anvendelsen og oprydning. Det er altså kun til arrangementer, som har base i ens eget hjem. 

Samtidig skal det påpeges, at det kun er Asgaard man booker, ikke hele fællesområdet. 

Booking foretages via hjemmesiden med dag og tidsrum samt formål - efter Log ind - se mere nedenfor. 

Flere medlemmer har gennem årene brugt græsarealet til privat aktivitet - primært til spisning og børnefødselsdage - i eget større festtelt, i mangel af et fælleshus. Fra 2014 er der mulighed for at anvende vores multihus Asgaard, evt. forlænget med eget festtelt.

PRAKTISKE ANVISNINGER

ASGAARD er beliggende på Engskolevej 14L. Bygningen er en overdækning med lævæg mod vest og der kan yderligere monteres med plast-lævægge på hver side af huset. 

De 2 plast-lævægge er rullet og forefindes i skuret*, hullerne i plasten vendes mod jorden og snorene må kun BINDES til stolperne.

SIDDEPLADSER til 6-8 voksne ved hvert af foreningens 4 (næsten) ens Bord-Bænkesæt - samt et højere sæt ved sandkassen, som også kan flyttes til Asgaard og tilbage igen. 

ANSVAR for OPRYDNING og AFFALD, der skal tages med til EGEN affaldssorterings-beholdere. 

Foreningens Grill* kan lånes på eget ansvar, ved brug stilles den udenfor Asgaard – placeret så børnene ikke løber ind i dem.

Grillen stilles først på plads i skuret, når den er HELT kold (dagen efter?)

----------------------

BÅL - foretages kun i bålfadet:
Bål  SKAL foregå i bålfadet for at undgå brandfare og brændhul i græsset (der før har været ca. 1 år om at vokse til igen). 

En voksen SKAL have ansvar for bålets optænding, afbrænding og slukning - for at undgå af nogen - hverken 2- eller 4-benede - kommer til skade. Når asken er HELT KOLD (1-2 dage efter) skovles asken i en pose og lukkes forsvarligt - og lægges i egen dagrenovation - Tak :-) .

BÅLFADET er stort og special-udført til foreningen i 2008. Det bør holdes tomt, når det ikke bruges. Hvis der altid er aske og materiale i bålfadet, holder det på fugten og bålfadet ruster igennem :-( .

----------------------

FLAG til flagstangen for markering af egne mærkedage mv. Flag og Flagregler er placeret i plastkasse i skuret* ved Asgaard.

---------------------

*G/F NØGLE til skuret lånes af et bestyrelsesmedlem - primært Formanden - og afleveres samme sted efter brug.

----------------------

OPRYDNING - RENHOLDELSE

Oprydning er selvfølgelig medlems eget ansvar – og plejer heldigvis ikke at være et problem. 

SKRALDESTATIVERNE er praktiske til opsamling/ sortering af affald i opsatte egne poser, mens Asgaard bruges. Stativerne tømmes IKKE af kommunen, så affaldsposerne SKAL tages med til EGEN sorterings-beholder efter aktiviteten og stativerne sættes ind i skuret efter brug.

HENSYN TIL DE OMKRINGBOENDE og BRUGERNE AF LEGEPLADSEN

Husstanden, der har Booket skal selv være tilstede hele tiden.
Anvendelsen er på eget ansvar
og skal foregå under hensyn til foreningens - herunder børnenes leg og de øvrige medlemmers - normale brug af legepladsen samt de omkringboende i husene ved fællesarealet. 

Skriftlig ADVIS/ varsel inden brug til de omkringboende huse ved fællesarealet er normal hensyntagen – især ved anvendelse om aftenen med festlarm. Advisering foretages af medlem selv til fællesarealets omkringboende. 

RESERVERING / BOOKING AF ASGAARD via lukket Medlems-web

Foretages så hurtigt, som muligt, så dobbelt-booking kan undgås. 

Find dato, vælg Tidspunkt(er), udfyld og noter formål - dette meddeles så tidligt som muligt, direkte på BOOKING-siden, efter Log ind:  

508 Booking Asgaard og siddepladser  

Book ønsket tidspunkt, hver for sig:
08-11 Morgen-Formiddag
11-14 Frokost
14-17 Eftermiddag
17-24 Aften 

Har man brug for længere tid på den valgte dag, SKAL man booke for hver nødvendig periode.

Når Bookingen er godkendt (via svarmail) bliver datoerne løbende noteret på Kalenderen af Web-redaktør:

508 Kalender Aktiviteter og Asgaard – se de øvrige bookede tider, efter Log ind. 

------

Venlig hilsen Bestyrelsen og Web-redaktør / Susan E-36  

-----------------------------------

 

G/F Herlev-Marielund
v/ Formandens adresse
Foreningen omfatter:
Kærlundevej 11-81
Engskolevej 2-36
Marielundvej 1-11
2730 Herlev
CVR: 34384355

Følg G/F Herlev-Marielund her:

Facebook
Antal besøgende: 75551 (denne uge: 1034)