327 - Legepladsen adr.: Engskolevej 14 L 

---------------------------------------

Renoveringsprojekt 2013-2015 og Færdigmeldt

2015 - LEGEPLADS-STATUS - Følg med her på siden 

---------------------------------------

Legeplads er færdigmeldt.

---------------------------------------

Gynger og rutsjebane 2015 

April uge 18: Gyngestativer til 2 dækgynger og 1 sansegynge er monteret samt rutsjebane med opgang på bakken.
Det viste sig at der var ’hul’ i siden på bakken under buskene, hvor opgangen skulle være.
Susan og Mogens klippede buske væk, så der kunne lægges ekstra jord i hullet.
Harvet jord er lagt ud under gyngerne, for at gummimåtterne kan ligge nogenlunde plant. Måtterne er blevet lagt på i uge 20 og græsset skal vokse op for at holde på måtterne. 

Der skal afklares nedenstående inden legepladsgodkendelse.

Legeplads projekt - evt. ændring
Efter drøftelser med en del af medlemmerne af Legepladsudvalget, er vi nået frem til at etablering af den planlagte Balanceleg med 3 stk. 3 m balancestammer forbundet med 10 stk. stubbehop ikke er hensigtsmæssig af hensyn til fremtidig græsklipning, efter erfaring fra græsklipperne med at skulle køre udenom stubbene fra piletræet.

Balanceleg Jorden er giftig 

NP Balanceleg med bomme og stubbe: Jorden er giftig. 

1a) Det blå tæppebanker-stativ ønsker udvalget fjernet, det passer ikke med resten.

1b) De to babygynger af plast er defekte og er heller ikke lovlige til offentlige steder og der mangler faldunderlag.

3) Det røde kolbøtte-stativ ønsker udvalget fjernet, det passer ikke med resten. 

 

Eksist. tæppebankerstativ med babygynger 

Eksist. blåmalet jernstativ med 2 babygynger i plast.

Der er kommet ønsker og forslag, se evt. katalog: www.nature-play.dk :

1) 2 stk. nye babygynger med træstativ, evt. fase 3 eller 4? 
De skal overholde kravene i Bygningsreglementet, som det øvrige udstyr og kræver godkendelse. Der kommer stadig små børn i husene og de eksist. babygynger er blevet flittigt brugt, også da vi havde dækgyngerne. Fagfolk anbefaler at børn i 1-3 års alderen styrker ryggen og balancen ved at gynge opret. Når dette er lært vil de meget gerne bruge sansegynge.

Forslag til placering af Babygyngestativet (en træbom) er vist syd for sandkassen, så småbørnsområdet er samlet.
2 mulige gyngeretninger: A (øst-vest) og B (nord-syd), hvilken retning er bedst?

 

Godkendt babygynge       Godkendt babygynger i stativ, m.underlag 

NP babygynger og træbom

2) 2 stk. legeheste med lang manke til at flette, mens (primært) pigerne snakker. De var oprindelig planlagt til fase 4.
Det vi har etableret appellerer mest til drenge og til aktiv leg. Der er ikke krav om faldunderlag og godkendelse.

De 2 legeheste kan f. eks. placeres på vestsiden af dækgyngerne, adskilt af den eksisterende balancebom?

Træheste med lang manke  NP legeheste      

Hvad siger medlems-forældre- og -bedsteforældre til gynger for babyer og småbørn:

A) Skal der sættes godkendte babygynger op? I et nyt træ-stativ? Samlet ved sandkassen?  

B) Eller er sansegyngen nok til både babyer og småbørn? 

C) Heste - kræver ikke faldunderlag (men placering afhænger af øvrige redskaber)?

D) Godkendt Kolbøttestativ med faldunderlag? Placeringsforslag?

Eksist. rødt kolbøttestativ            Kolbøttestativ m.faldunderlag 

Eksist. rødmalet jernstativ                   NP træstativ

Det skal besluttes inden legepladsinspektøren bliver tilkaldt for at godkende det - der nu er monteret.

Bliver der sat babygynger op om 1-2 år i et nyt stativ, og andet højt, skal de også godkendes - det koster kr. 3000 pr. besøg.

Skal vi dele det op i fase 3 og fase 4? eller skal det - trods budgetoverskridelse - altsammen være færdigt i år?

Giv en melding hurtigt til bestyrelsen, gerne via Kontaktformularen. 

-------------------------------

Maj d. 19: Der blev holdt Legepladsmøde i Asgaard tirsdag aften kl. 20.

Deltagere: bestyrelsen, legepladsudvalg og interesserede småbørnsforældre. 

Tilstedeværende: Best.: Hans, Mogens, Jon og Søren, L-udvalg: Bitten og Fie.

Beslutningen på det lille aftenmøde blev: 
1) At vi ønsker den oprindelige plan (som er vedtaget på 3 generalforamlinger) færdiggjort – dvs at vi vil have opsat vores balanceleg bag ved klatrestativet. 
2) At forslaget om babygynger, kolbøttestang og heste (fase 4) fremsættes som nyt forslag på næste ordinære generalforsamling.
3) At vi på næste arbejdsdag maler det røde kolbøttestativ (evt grønt som dækgyngerne), fjerner det blå stativ OG renoverer basketmålet (opsætte ny plade og net). / ref Fie ....... (Red: Basket net ligger i skuret). 

------------------------------

Maj d. 22: Formand har orienteret Lars fra NP om Balanceleg-beslutningen.
NP kontakter legepladsinspektør for besøg og NP monterer balanceleg inden, i uge 22-23.

Maj d. 24: Fie og Søren ryddede buske mellem gummimåtterne og 1,5 m mod buskadset i øst og syd.

Juni d. 3: Legeplads godkendt, rapport modtaget ugen efter.  

vh Bestyrelsen og Legepladsudvalget

---------------------------------------------------------------- 

April d. 17:

NP har dog beklaget at pga. fugtig skovbund i et anden projekt i Nordsjælland, bliver det først i uge 19.
Placering af gynger og rutsjebane ved bakken - er sat af.

April:   NP meddelte at de kunne starte hos os allerede d. 20/4-2015! Det var kort varsel til at rydde legestativ*.

Marts: Nature Play blev kontaktet efter godkendelsen af fase 3 på generalforsamlingen 2015.

------------------------------

*Til alle i bestyrelsen, legepladsudvalget og frivillige medlemmer.

Tak for tilsagn til hjælp onsdag d. 15/4 og torsdag d. 16/4 - trods det korte varsel. 

Onsdag den d. 15/4 var vi 3 fra bestyrelsen og 2 fra legepladsudvalget der tog fat efter spisetid - afpasset efter børneputning m.v. kl 18:30, vi sluttede ved solnedgang kl. ca. 20:30. Det lykkedes dermed at skille stativet ad og rydde pladsen til de nye gynger. 

Arbejdsgang: 
R&T legestativet fra 1995 blev skilt ad i så store dele - der var til at håndtere. Delene blev lagt på flisearealet. 
Skruer med skiver, franske skruer og div. beslag blev sorteret i 5 plastbøtter, stillet på nederste hylde i skuret. 

Legestativet blev sat på Den Blå Avis den 18.04.2015, til afhentning af nogen der er fingernem. En mand fra Ringsted reagerede og hentede det dagen efter.  

-------------------

Fjeder-vippen skal også fjernes. 
Den er gravet op af Nature Play og fjernet af manden fra Ringsted. 

-------------------

Resterne fra det store piletræ fældet efter stormen i 2013.

Træstamme-stykker og de store træ-skiver rundt på fællesarealet - skal fjernes. 

April d. 19: Nogle bekendte har hentet træstykker til sidde-klodser og balanceleg. Resten blev fjernet af manden fra Ringsted til brænde, så nu er der ryddet. 

April d. 29: Nature Play startede med gyngestativ og rutsjebane på bakken. 

Maj d.   4: NP har jævnet den nye harvede muldjord under gyngestativer.

Maj d. 11: NP har lagt gummimåtter ud under gynger og nedenfor bakke-rutsjebanen. Træværket er smurt og gyngerne er hængt op. Græsset skal dog gro gennem måtterne og de nye redskaber skal godkendes af en legepladsinspekør, inden det må tages i brug.

--------------------

Bestyrelsen og Legepladsudvalget overvejer næste skridt. 

-------------------

Hilsen Bestyrelsen/ Formand Sv. Melsen

-------------------

 

G/F Herlev-Marielund
v/ Formandens adresse
Foreningen omfatter:
Kærlundevej 11-81
Engskolevej 2-36
Marielundvej 1-11
2730 Herlev
CVR: 34384355

Følg G/F Herlev-Marielund her:

Facebook
Antal besøgende: 75463 (denne uge: 2024)