310 - FORENINGENS AKTIVITETER for MEDLEMMERNE 

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10. Foreningen har gennem årene holdt de traditionelle medlemsaktiviteter, hvor medlemmerne - børn og voksne - mødes uformelt og får en snak med hinanden - her er generel tekst om aktiviteterne - se evt. foto i Medlems-Galleriet (under genopretning pt.).

11. Fastelavns søndag - Tøndeslagning for store og små

12. Generalforsamling i marts - Filer før hhv. efter godkendelse.
     Kontingent Forfald: 1. halvår pr. 1. april - Brug det omdelte kort med FIK-nr. 

13. Oprydning forår/ sommer 
      Kan indkaldes med kort tidsfrist, se mail og filer. 

14. Klip & Beskæring
      Klippeturnus af græs og hæk - Klippetilmelding og Kalender, se filer 

15. Sankt Hans aften d. 23.06. 
      Evt. Fællesspisning inden?

16. Oprydning evt. efterår
     Kontingent Forfald 2. halvår pr. 1. oktober - Brug det omdelte kort med FIK-nr. 

17. Medlemmerne kan bruge Fællesarealet og Legeplads - sommer og vinter - til leg og spil samt spisning - alt efter vejret.
     F.eks. Petanque? 

18. Medlemmernes private brug af Asgaard bør bestilles inden planlægning.
      Bestilles på BOOKING-siden (undtagelsesvis til Bestyrelsen via KONTAKT)

19. Fælles Veje og Parkering 
      Regler og anvisninger.

----------------------------------------------------------------------------

AKTIVITETER

10. Grundejerforeningens fælles Aktiviteter, Gøremål og Traditioner m.v. 

Fælles aktiviteter: Bestyrelsen er den primære tovholder for de traditionelle aktiviteter. 
Skulle bestyrelsen være forhindret kan medlemmer blive opfordret til at stå for en aktivitet. 

-----------------------

11 - FASTELAVNS-SØNDAG med TØNDESLAGNING
Foreningen inviterer til fastelavnsaarrangement, børnene slår katten af tønden på en lille og stor tønde og de voksne kan få en snak med de andre medlemmer
Præmier til:
Kattedronningerne – der slår bunden ud af tønden.
Kattekongerne – der slår det sidste brædt ned.
Efter tøndeslagning og behøring præmieuddeling giver foreningen boller og forskelligt drikkelse til små og store samt slikposer til børnene.
Det er en hyggelig formiddag, men tag varmt tøj og fodtøj på, for det kan tage laaaaang tid at få tønden slået ned!
INVITATION til FASTELAVN: Årets invitation (hent fil her/ se egen mail/ se i egen brevkasse).

----------------------

12 - GENERALFORSAMLING i marts
INDKALDELSE til GENERALFORSAMLING med dagsorden og evt. forslag, Regnskab og Budget - efterfølgende Beretning og Referat.

Kontingent fastsættes for kalenderåret. Forfald 1. april og 1. oktober.

----------------------

13 - OPRYDNING af fællesareal og legeplads i forsommeren - og evt. i eftersommeren
Der omdeles invitation fra foreningen enten til en lørdag eftermiddag eller en hverdags aften.
Bestyrelsen glæder sig altid til at se – nye og gamle medlemmer – dem med og uden børn – store og små – til en hyggelig oprydning. Foreningen giver pause-øl og -vand til de flittige.
De fremmødte husstande deles om de 60 flasker vin, der som sædvanligt er fremmøde-præmien (omdeles nogle dage efter)
Oprydningen af fællesarealet giver medlemmerne mulighed for at mødes over lidt praktisk arbejde og få en uforpligtende snak med hinanden.
Der skal samles grene, sten og affald samt andet alm. vedligeholdelse, beskæres hhv. fjernes uønsket beplantning, så der kan blive klar til at store og små kan anvende pladsen i løbet af sommeren.
Medlemmerne medbringer fortrinsvis selv redskaber og værktøj til opgaverne, HUSK at MÆRKE det tydeligt, så I får det med tilbage! 
Hvis forældrene er med for opsyn – kan tørre grene brændes i bålfadet med det samme, så der bliver bål og gløder til at f.eks. medbragte pølser kan grilles og snobrødsdej kan bages (men det tager lang tid!).
INVITATION til OPRYDNING: Se årets invitation (hent fil her/ se egen mail/ se evt. i egen brevkasse).

----------------------

14 - KLIPNING af FÆLLESAREALETS GRÆS og HÆK
Foreningen giver medlemmer M/K over 18 år mulighed for betalt motion i det fri i sommerhalvåret! 

GRÆSSET på fællesarealet skal klippe ca. hver 2.-3. uge i sæsonen, dvs. 8-12 gange.

HÆKKEN langs fællesarealets fortov på Engskolevej skal klippes 2 gange. 

TILMELDINGS-ARK mv. se under: 305 Foreningen Aktiviteter

Børn og forældre må gerne huske hinanden på at legetøj skal holdes på flisearealet, så der er frit til at slå græs - TAK :-)  

TIPS generelt om GRÆS og HÆK.

----------------------

15 - SANKT HANS AFTEN 23.06. markeres, hvis der er stemning og vejret er til det 

Medlemmer er velkomne til selv at aftale evt. spisning af aftensmad i fællesskab ca. kl. 18 (?) inden ....

Sankt Hans aften markeres ved at tænde op i bålfadet og synge Midsommervisen ca. kl. 20:00 (?). 

Hvis bestyrelsen meddeler at de er forhindret, må medlemmerne meget gerne tage initiativet. 
MIDSOMMERVISEN: Se filen her på siden. 
INVITATION til SANKT HANS AFTEN: Se årets invitation (hent fil her/ se egen mail/ se i egen brevkasse). 

----------------------

BÅL - foretages kun i bålfadet:  
Bål  SKAL altid foregå i bålfadet pga. brandfare.
En voksen skal have ansvar for bålets optænding, afbrænding og slukning - for at undgå af nogen  - hverken 2- eller 4-benede - kommer til skade på efterladte gløder. 

BÅLFADET er stort og special-udført til foreningen i 2008.
Det bør holdes tomt, når det ikke bruges. Hvis der altid er aske og materiale i bålfadet, holder det på fugten og bålfadet ruster hurtigt igennem :-( . 
Asken skovles i en pose, når den er helt KOLD (1-2 dage efter) og lægges i egen dagrenovation - Tak :-) . 

----------------------

16 - Oprydning i eftersommeren eller efteråret – evt. efter behov

---------------------

17 - Medlemmerne kan bruge Fællesarealet og Legeplads 

Både sommer og vinter - til leg og spil samt spisning - alt efter vejret.

Børn og forældre bør huske hinanden på at rydde op på fællesarealet:
- Legetøj skal holdes på flisearealet, så der er frit til at slå græs - TAK :-)
- Nettet skal lægges over sandkassen, så kattene ikke kan bruge det som toilet.  

Medlemmerne er velkomne til at selv arrangere noget for de øvrige medlemmer f.eks.:
Grill-aften eller Konkurrencer, Fodbold eller Pétanque (det kan lade sig gøre når græsset er nyklippet). 

Privat brug af Asgaard, log ind og Book.

---------------------

18 - Medlemmernes private anvendelse af Asgaard meddeles til Bestyrelsen

Flere medlemmer har gennem årene brugt græsarealet til privat aktivitet - primært til spisning og børnefødselsdage - i eget større festtelt, i mangel af et fælleshus. Fra 2014 er der mulighed for at anvende vores multihus Asgaard, evt. forlænget med eget festtelt. 

Læs og se mere om anvendelse af Asgaard her.  

Tidspunkt og formål meddeles til bestyrelsen så tidligt som muligt – Log ind og udfyld Booking-siden på hjemmesiden – for at blive noteret på grundejerforeningens Oversigt og Kalender – så dobbelt-booking kan undgås ;-) 

-----------------------------------

19 - Fælles interne Veje og Parkering samt Belysning

Veje før og efter renovering 2012 – Vejbelysning 2006 – Vinterdag 2003 – Sommerdag 2002 

Parkering på offentlig vej:

Herlev Kommunes nye P-vagter og fortolkning om udkørsler hhv. vejkryds. Bøder for at holde indenfor 10 m!

----------------------------------

Venlig hilsen Bestyrelsen  

 
Dokumenter

G/F Herlev-Marielund
v/ Formandens adresse
Foreningen omfatter:
Kærlundevej 11-81
Engskolevej 2-36
Marielundvej 1-11
2730 Herlev
CVR: 34384355

Følg G/F Herlev-Marielund her:

Facebook
Antal besøgende: 75462 (denne uge: 2023)