304 - TEGNINGER - Fællesareal, Grund og Huse

Råd og Dåd ... Støj og Røg ...

-----------------------------------

Generel info om vore huse, udseende og fællesskabet - i tekst, se:

401 Om Rækkehusene og Fællesskab

Tegninger af området, fællesrør, fællesareal og husene - samlet her. 

BEMÆRK: Renoveringer udvendigt SKAL følge Lokalplan 64 (vores del).

Tips & Ideer - inde og ude.

Nogle tegninger er i A3, indstil evt. printer og juster til A4-print.

Tegninger fra Kommunens byggesagsarkiv = (HK). 
Tegninger fra Lokalplan ......... = (LP)
Tegninger fra Bestyrelsen ...... = (B)
Tegninger fra Medlemmer .... = (M) 
Artikler mv. på print hhv. web = (A)

Anvisninger & Lovgivning mv.

---------------- 

FÆLLES-AREALER, - INSTALLATIONER og UDSEENDE

01 - 1943-44 Matrikelkort Målebordsblad med mål for Grunde og Fællesareal (HK)

02 - 2008 Matrikelkort fra BBR: www.OIS.dk af GF Herlev-Marielund 

03 - 1943 G/F Kloaktegninger: Fælles rørføring af hhv. spildevand og regnvand* (B)

*Separat system, dvs. at husenes regnvand og vejkloak går udenom rensningsanlæg og oversvømmelse undgås. 

  • Engskolevej 02-12, 14-24, 26-36.
  • Kærlundevej 11-33, 35-57, 59-81. 
  • Marielundvej 01-11. 

Spildevandsledninger går til samlebrønde 10 steder og der er monteret rottespærre, se Tegningsfiler. 

VIGTIGT: Fyld IKKE affald i WC, det giver forstoppelse og opstuvning af spildevand i husene!         

04 - 2007 G/F Vejbelysningsplan: Projekt delvist udført - Belysningsplan_Forslag_A3 (M)

05 - 2008 Lokalplan 64 - Delområder: 1 syd A/B og 2 nord G/F (LP)  
        Se tekst under DOKUMENTER

06 - 2012 G/F Veje og P-areal: Projekt udført (B)

07 - 2013 Legeplads-plan - Fase 1-2013, Fase 2-2014, Fase 3-2015 (B).

08 - 2018 Legeplads registreret i BBR med adresse: Engskolevej 14 L 

327 Legepladsen adr Engskolevej 14 L - Foto og lidt om renovering.

----------------- 

HUSENE inde og ude samt Skure og Carporte

Ansøgning/ Anmeldelse, se mere: 

herlev.dk - borger - bolig og byggeri - byggeri 

herlev.dk - inden du gaar i gang 

08 - 1943 Hustegning – Oprindelig indretningsplaner og tværsnit (HK).

09 - 1989 Byggeudvalg – Udestuer KUN forslag - ej udført (M). 

09 - 1994 Udhus Forhave - Oplæg til Lokalplan 64.
        Se Skitse og Byggevejledning. Udhus opført på E-32. Tagryg samme retning som/ parallelt med hovedhus.
        Dør-placering efter eget valg. Kan sammenbygges med nabo.
        Vandret beklædning ihht tekst i L64 (som kvist-sider). Facade-farve: trykimprægnerings-grøn ihht L64. 

10  - 2008 Lokalplan 64 – G/F bilagsdetaljer for huse og grunde (LP): 
         NB: Se og følg teksten i L64, menu: 301 DOKUMENTER.
         2008 Lokalplan 64 Tegninger 1-6: Skure for- eller baghave, Carport, Vinduer og Terrassedør samt Farveprincip. 
         (Vinduesfabrikat er frit, men flere har anvendt fabr. Storke) 

Godkendt Udhus i forhaver

Skitse af udhuse i forhaver, tagryg parallelt med rækkehus, se E-32. 
Alternativt udhus med ensidigt fald mod vej + tagrende, højde i vejskel 1,80m.

---------------

Fælles Drift- og Vedligehold - af Installationer og arealer

--------------- 

TIPS & IDEER - INDE (M)

11 - Husindretning – Se de oprindelige tegninger og nogle skitser af ændringer.

Tegn skitser og spørg andre medlemmer, se nogle ideer f.eks.:

1.sal: 

A) Stort værelse kan deles i to.

B) Toilet-WC-rum over trappe (se tegning).

Stueetage: 

A) Køkken og Bad drejes 90 gr., giver spisekøkken med det store 3 fags-vindue, evt. kan bad flyttes til kælder, så køkken bliver større. 

B) Bærende væg mellem stue og køkken åbnes (husk beregning*), giver 1 rum med smalt køkken, hvis bad-WC bibeholdes.

C) Bærende væg mellem stue og køkken åbnes (husk beregning*), giver 1 rum med bredt køkken og stort 3-fags vindue, hvis bad-WC fjernes. 

*Statisk beregning (udføres af ingeniører) for jernbjælke mellem køkken og stue, fra vederlagsplade ved skorsten til vederlagsplade i ny gangvæg. Bjælken skal pudses (brandsikrings-krav). Denne beregning er venligst stillet til rådighed af K61. 

Kælder: 

A) Vaskekælder og smalt Viktualierum vendes 90 gr., giver rummeligt badeværelse med 2 vinduer og plads til vaskemaskine mv..

Fyrrum og værksted ved skorsten. 

------------

TIPS & IDEER - UDE (A)

God naboskik - Træer

Lokalplan 64 - Hegn og beplantning

pkt. 9.6: Træer må ikke skygge for beboere.
Således bør træer i lokalplanområdet ikke være højere end 1,8 m + afstanden til skel.

Grundejer- /andelsforening
pkt. 13.2. Det påhviler grundejeren i delområde 2 at vedligeholde hække, beskære og fælde træer. 
Bygning skal have ensartet og vedligeholdte facader samt hegn mod vej- og naboskel. Brandmure må ikke fjernes, så længe naboejendommene består. 
Ejeren skal holde hver ejendom herunder haven ved lige. Haven skal være anlagt som prydhave.

12 - Tips til hus og have 
Hække - Plantning - Træer, se menu: 314 Klipning græs hæk træer

Hækklipning og kanter langs fortove, interne veje og stier (incl. bagstier) ren- og vedligeholdes af hver grundejer.
Hække skal holdes (mindst) indenfor fliser og asfalt, så der er plads til forbipasserende og affaldsbeholdere.

Kanterne ved alle skel i for- og baghaver
Kør en tur med plæneklipperen - også udenfor langs jeres hegn, så er kanterne nemt klaret.
Der kan også vælges bunddækkeplanter eller grus.

HK beskæring ved vej

Herlev Kommune - Anvisning på beskæring af planter ved vej

------------

LOVGIVNING, ANVISNINGER & REGLER

Bygningsreglement, dog Lokalplan 64 (udseende, facader, tage, tagrender, vinduer og tilbygninger)

SBi-anvisninger - søg emne

Naborøg og Nabostøj

Vore huse er fra 1945-1947 og er ikke tætte, derfor kan der være utætheder mellem hus-skellene. 

Noget kan afhjælpes ved at tætne langs gulv og fodpanel samt langs naboskel.

Utætheder kan betyde at feks mados og tobaksrøg - og støj - trænger gennem sprækker og kanter!

Bestyrelsen har fundet link, der beskriver problemer og mulige løsninger.

Naborøg, bla en fil med en lille folder og link: 

https://www.bolius.dk/saadan-slipper-du-for-naboens-tobaksroeg-16052/

Nabostøj, udover at tage hensyn, kan støj dæmpes med bløde flader feks. gulvtæpper, billeder på vægge mv.

https://www.borger.dk/bolig-og-flytning/Lejebolig/Nabostoej

https://www.bolius.dk/stoejgener-i-lejlighed-og-raekkehus-18355/ 

https://www.bolius.dk/saadan-forebygger-du-nabostoej-28406/

-----------

ØKONOMI - FRADRAG FOR ARBEJDSLØN

Link til Håndværkerfradrag/ Servicefradrag 2017 og opgaver: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234759
Det er muligt at Servicefradraget fortsætter i 2018 og …..?

------------

 

G/F Herlev-Marielund
v/ Formandens adresse
Foreningen omfatter:
Kærlundevej 11-81
Engskolevej 2-36
Marielundvej 1-11
2730 Herlev
CVR: 34384355

Følg G/F Herlev-Marielund her:

Facebook
Antal besøgende: 75463 (denne uge: 946)