303 - GENERALFORSAMLINGER - Efter afholdelse

----------------------------------------------

Grundejerforenings årlige informationer til medlemmerne

Ordinær Generalforsamling afholdes i marts måned iflg. vedtægterne.

Velkommen til nye ejere, også til kommende ejere* - der dog ikke har stemmeret før overtagelsesdato. 

Følg med for hvert år og se/ læs/ hent ÅRETS filer (godkendte) -->> 
Indkaldelse, Forslag evt. Projekter, Beretning og Referat, Regnskab og Budget herunder Kontingent-fastsættelse. 

Filer inden generalforsamling hentes på (lukket) medlems-web. 

Se den valgte Bestyrelse under: KONTAKT

Kort med 60 huse og Fornavne - Revideres løbende efter medlemmers ajourføring via KONTAKT-formular - TAK :-). 

Klippeturnus for græs og hæk - tilmelding for sommeren 
Se mere om Motion med Vederlag for medlemmer:
www.herlev-marielund.dk - 314-klipning-graes-haek

Hvis der er nok tilmeldte medlems-klippere fortsættes ordningen.
Alternativet er bestilling og afregning til extern hjælp for klipning. 

Medlems-liste på medlems-web: For Grundejer-medlemmer, menu 502 

--------------------------------

År 2020 - Torsdag den 27.08.2020 kl. 19:00 i Medborgerhuset

(Tirsdag den 24.03.2019 udsat pga Corona)

Indkaldelse og efterfølgende bilag:

Brevkasse-omdelt uge 10 + medlemsweb + Nyhedsmail.

Indkaldelse, Beretning, Regnskab, Budget og Referat.

Ny indkaldelse medio august 2020 

--------------------------------

År 2019 - Tirsdag den 12.03.2019 kl. 19:00 i Medborgerhuset

Indkaldelse og efterfølgende bilag:

Brevkasse-omdelt uge 8 + medlemsweb + Nyhedsmail.

Indkaldelse, Beretning, Regnskab, Budget, Referat

*Fremmødte, incl. bestyrelsen:
18 huse, 21 personer - (afventer godkendt referat - se ref-fil ->>)

Kort Beslutnings-referat 2019 herunder:

ad 2. Beretning 2018-2019 - Godkendt - se fil ->>

Uddrag om evt. Udestuer: 
Ansøgning om ændring/ tillæg af Lokalplansendt 64 for tilladelse til at opføre ensartede udestuer sendt til kommunen i efteråret 2018. Rykket og afholdt møde med forvaltningen (Byplan) d. 11.02.2019: 

Der er jo en del husstande, som ønsker at opføre udestuer. Byplan-afd. lyttede til vores forslag, og var meget forstående omkring vores ønsker. 
Han forslog også, at placeringen af vores udhuse på lokalplanens tegninger skulle ændres, så det blev mere frivilligt, i hvilken side af grunden, udhuset skulle placeres. Som det er nu, er vi i princippet bundet af tegningerne i lokalplanen. Det forsøger vi at få ændret.
Det er ikke den nemmeste sag i verden, at få ændret lokalplanen. Den skal først tages op i div. udvalg i kommunen, så skal politikerne godkende den, og til sidst skal den i høring. Så ting tager tid. 
(Bestyrelsen har rykket igen 06.06.2019, forvaltningen arbejder med sagen).

ad 3. Regnskab 2018 - Godkendt - se fil ->>

ad 4. Forslag fra Bestyrelse: Skilte ved stikveje - Vedtaget - se fill ->>

ad 6. Budget og kontingent - Godkendt - se fil ->>

------ Kontingent kr. 1.800 pr. kalenderår. Forfald d. 1.4. og d. 1.10.

ad 7. Valg til bestyrelsen - se ref-fil (og Kontakt) -->>

ad 8. Oprydningsdato: torsdag d. 02.05.2019 fra kl. 16

------ VIGTIGT: Affald SKAL sorteres og pakkes/ emballeres efter kommunens anvisning til Madam Skrald*, Storskrald*, Haveaffald*, mm. og *affald, der kan afhentes i hht. anvisningen, sættes/ lægges KUN ud dagen før! Byggeaffald og andet, skal afleveres på gengrugspladsen.

*Find og Se her: https://www.herlev.dk/borger/affald-miljo 

----- Referat - Godkendt - se ref-fil  -->> 

(signeret udgave er på medlems-web) 

--------------------------------

År 2018 - Tirsdag den 13.03.2018 kl. 19:00 i Medborgerhuset

Indkaldelse og efterfølgende Bilag:

Brevkasse-omdelt d. 20.02. + på medlems-web + Nyhedsmail.

Medlems-liste på medlems-web: For Grundejer-medlemmer

Indkaldelse, Beretning, Regnskab, Budget, Referat

*Fremmødte, incl. bestyrelsen:
19 + (1) huse, 24 personer - godkendt referat - se ref-fil ->>  

Kort Beslutnings-referat 2018 herunder: 

ad 2. Beretning 2017-2018 - Godkendt - se fil ->>

ad 3. Regnskab 2017 - Godkendt - se fil ->> 

ad 5.1 Ansøge kommunen om ændring af Lokalplan 64, incl. udestuer? Ja, Ad hoc udvalg nedsat. 

ad 5.2 Snerydning på de 2 stikveje? Vejbelægning ikke egnet til kost-rydning. Forslag frafaldet. 

ad 6. Budget og kontingent - Godkendt - se ref-fil ->>

------ Kontingent kr. 1.800 pr. kalenderår. Forfald d. 1.4. og d. 1.10.

ad 7. Valg til bestyrelsen - se ref-fil (og Kontakt) -->> 

ad 8. Oprydningsdato: torsdag d. 03.05.2018 fra kl. 16 

------ VIGTIGT: Affald SKAL sorteres og pakkes/ emballeres efter kommunens anvisning til Madam Skrald*, Storskrald*, Haveaffald*,  mm. og *affald, der kan afhentes i hht. anvisningen, sættes/ lægges KUN  ud dagen før! Byggeaffald og andet, skal afleveres på gengrugspladsen. 

Find og Se her: https://www.herlev.dk/borger/affald-miljo

---------------------------------------

År 2017 - Onsdag den 15.03.2017 kl. 19:00 i Medborgerhuset

Indkaldelse og efterfølgende Bilag:

Brevkasse-omdelt d. 28.02. + på medlems-web + Nyhedsmail.

Medlemsliste på medlems-web: For Grundejer-medlemmer

Indkaldelse, Beretning, Regnskab, Budget, Referat

Fremmødte, incl. bestyrelsen:
24 huse, 30 personer - godkendt referat - se fil 

Kort Beslutnings-referat herunder:

ad 2. Beretning 2016-2017 - Godkendt - se fil 

ad 3. Regnskab 2016 - Godkendt - se fil 

ad 4.1 Snerydning af alle flisefortove - Vedtaget  

ad 6. Budget og kontingent på kr. 1.800 pr. kalenderår - Godkendt C. - se fil 

-----  Forfald d. 1.4. og d. 1.10. 

ad 7. Valg til bestyrelsen - se ref-fil

ad 8. Parkering på vores område og P-regler på off. veje samt for høj hastighed!

-----  Oprydningsdato: Torsdag d. 27.04.2017 fra kl. 16:30 

---------------------------------------

År 2016 - Torsdag den 19.05.2016 kl. 19:00 i Asgaard

EKSTRAORDINÆR: Valg af ny kasserer.
Indkaldelse: Brevkasse-omdelt d. 30.04. + på medlems-web + Nyhedsmail.

Fremmødte, incl. bestyrelsen: 16 huse og ca. 21 deltagere - se ref-fil ->

ad 2. Bestyrelsen foreslår Dina Friesel K.57, der blev valgt.

ad 3. Løst & Fast: G/F Skilte, Parkeringsbøder mv. 

----------------------------------------

År 2016 - Onsdag den 16.03.2016 kl. 19:00 i Medborgerhuset
Indkaldelse, Beretning, Regnskab, Budget, Referat

Fremmødte, incl. bestyrelsen:
15 huse, 19 personer - godkendt referat - se fil ->

Kort Beslutnings-referat herunder: 

ad 2. Beretning 2015-2016 - godkendt - se fil ->

ad 3. Regnskab 2015 - godkendt - se fil ->

ad 4.1 Medlemsliste på lukket medlemsweb - Vedtaget 

ad 6. Budget og kontingent på kr. 1.600 pr år - godkendt - se fil ->

ad 7. Valg til bestyrelsen - se ref-fil ->

ad 8. Eventuelt

          Tak til afgående formand og kasserer 
          Oprydningsdato 28.04.2016 

------------------------------- 

År 2015 - Kort Beslutnings-referat herunder: 

ad 2.     Beretning - blev godkendt. 

ad 3.     Regnskab - blev godkendt. 

ad 4.1  Legeplads fase 3 - blev Vedtaget.
              Gammelt R&T legestativ og fjeder-vippe skal fjernes. 
              Gøres af medlemmer inden Nature Play skal igang. Se mere under Legeplads.

ad 4.2  Vedtægtsrevision 2015 - blev godkendt. Se Vedtægterne 2015 under Dokumenter.

ad 6.   Budget og kontingent på kr. 1.600 pr år - blev godkendt.

ad 7.   Valg til bestyrelsen - se ref-fil ->  

ad 8.   Eventuelt - Lidt drøftelser.

-------------------------------

Dokumenter for hvert år - se fil ->  

År 2015 - 2016 - 2017 - 

(År 2014 – 2013 – 2012 – 2011 – 2010 – 2009 – 2008 – 2007 -2006 – 2005 – UNDER GENOPRETTELSE)

-------------------------------------------------------

HUSMAPPEN eller dette digitale ARKIV

Omdelte eksemplarer af materiale i forbindelse med Generalforsamlinger og Vedtægterne mv. opfordres medlemmerne til at indsætte i ‘Husmappen‘ sammen med Bygningsbestemmelser, Tegninger, Vedtægter og Lokalplan 64.  

Husmappen blev udleveret af grundejerforeningen i 2002 til hvert hus, for at sikre at alle relevante informationer blev samlet og ved SALG blev overdraget til husets nye ejere.  

Se mere info: 401 om rækkehusene Fællesskab Velkommen

----------------------------

 
Dokumenter

G/F Herlev-Marielund
v/ Formandens adresse
Foreningen omfatter:
Kærlundevej 11-81
Engskolevej 2-36
Marielundvej 1-11
2730 Herlev
CVR: 34384355

Følg G/F Herlev-Marielund her:

Facebook
Antal besøgende: 75550 (denne uge: 1033)