301 - DOKUMENTER

----------------------------------

Gældende dokumenter:

Vedtægter 2015 - revideret og godkendt, se fil.

§ 5.1 Kontingent følger kalenderåret og opkræves halvårligt, til forfald den 1. april og den 1. oktober.
Beløbets størrelse fastsættes af generalforsamlingen (se nyeste referat).
Indbetal gerne via netbank, det er hurtigst og billigst for jer, brug indbetalingskortets FI-nummer og noter husejers navn og adresse.
Det er vigtigt for bogføringen at indbetalingskortets unikke FI-nummer benyttes. 

Ordensregler for Fællesarealet, se fil. 

Foreningen er medlem af Parcelhusejernes Landsforening

Medlemskabet indeholder forenings-forsikringspakke og bladet: Mit HUS til hvert medlem.

Artiklerne omfatter både noget for parcelhusejeren og for bestyrelsen. 

Mit HUS kan også læses på nettet:
http://www.parcelhus.dk/portal/Tilbage%20til%20forside/Mit%20Hus/

303 Generalforsamlinger med BILAG - find årets filer.

§ 2.9 Vedr. dækning af rørskader på fælles installationer:
Medlemmers egen forsikring SKAL omfatte Rørskadeforsikring pga. af fælles installationer. Husk også dækning for skadedyr (insekter og gnavere). 

Lokalplan 64 2008 - For Delområde 1 (A/B) og 2 (G/F), se samlet fil ->

Lokalplan 64 2008 - Udpluk for Delområde 2 mod Nord G/F Herlev-Marielund, se udpluk fil -> 

L 64 2008 Delområde 2 for G/F med Kort og Tegninger, se filer ->

304 Tegninger Fælles grund og huse 

------------------------------------------- 

Renovering og Tilbygninger samt ajourført BBR:

Der skal søges hos - hhv. anmeldes til - Herlev Kommune ved renovering og tilbygning (udhus, carport) og BBR skal ajourføres

Se mere: https://www.herlev.dk/inden-du-gaar-i-gang

BBR-ejermeddelelsen med luftfoto anvendes ved SALG af ejendom, af Forsikringsselskaber og Ejendomsvurdering. 
Derfor skal ejeren melde ændringer på ejendommen til kommunen, så den kan blive ajourført i Bygnings- og Boligregistret (BBR):

Bla. Opvarmningsform, Tilbygninger (evt. nedrivning), Bygningsmaterialer, antal rum, antal WC mm. Se Vejledninen.

Tjek om BBR for DIN ejendom er korrekt: https://boligejer.dk/

Bestemmelserne i Lokalplan 64 (tekst sammenholdes med tegninger) anvendes i forbindelse med facade-/ tag-renovering og tilbygning af udhuse, markiser, carport og vinduesudskiftning samt for vedligeholdelse f.eks. i forbindelse af farvevalg, hegn m.v., se mere: 

304 Tegninger Fælles grund og huse 

401 INFO om Rækkehusene, Udseende og Fællesskabet
------------------------------------------

Lokalplan 64 2008 og Vedtægter 2015:

Oprindelige dokumenter, der afløses af ovenstående

Vedtægt 2006 - med Appendix:
Tegning af terrasseoverdækning, carport, udhus, se fil.

Vedtægts Bilag og Tegninger, der indgår i Lokalplan 64, se tekst i samme fil.

Deklaration af 25.04.1946, se fil.

Herlev kommunes Byplanvedtægt XXXIV 1976 (Byplanvedtægt 34), se fil.

Udhus til forhaver, se Byggevejledning 1994, menu 304 tegninger. 

----------------------------------------

Øvrige retningslinier: 

Gældende Bygningsreglement (udvendigt dog Lokalplan 64 Del 2)

Gældende Bygningsreglement med tilhørende SBI-anvisning for konstruktioner, installationer mv..

Hegnsloven – Højder i skel mv. se evt.: www.hegnsloven.dk/lov

G/F Forsikring for bestyrelsen gennem Parcelhusejernes Landsforening. 

Affaldsordning i hht. Herlev Kommune.

BBR-ejermeddelelse for DIN ejendom

----------------------------------------

 

 

G/F Herlev-Marielund
v/ Formandens adresse
Foreningen omfatter:
Kærlundevej 11-81
Engskolevej 2-36
Marielundvej 1-11
2730 Herlev
CVR: 34384355

Følg G/F Herlev-Marielund her:

Facebook
Antal besøgende: 72788 (denne uge: 1349)