402 - TIL EJENDOMSMÆGLER - Sælger og Køber

-------------------------

G/F Herlev-Marielund har ingen lønnet administrator eller sekretær og bestyrelsen arbejder på frivillig bases.
Bestyrelsen opfordrer derfor Sælger til selv at hente – eller henvise Ejendomsmægler til at hente – de relevante informationer og dokumenter uden beregning på grundejerforeningens hjemmeside. 

Det er Sælger / Ejendomsmægler / Advokat - der har ansvaret for at der er indhentet og videregivet korrekte oplysninger til Køber.

DE Grundejerforenings-forespørgsels-skema - Udfyldt med generelle svar fra HM. 

-------------------------

Se Velkomst og vigtig intro med div. henvisninger: 

401 Om rækkehusene - Fællesskab - Velkommen

Se mere i undermenuerne på Åben menu 'For Alle - INFO' 

-------------------------

SPØRGSMÅL - der ofte stilles ved salg - se besvarelser: 

MEDLEMSSKAB: Alle 60 husstande ER og SKAL VÆRE MEDLEM af G/F Herlev-Marielund.
INDSKUD: Der betales IKKE INDSKUD til Grundejerforening ved alm. overdragelse at grund.
MEDLEMSKONTINGENT: Gælder for KALENDERÅRET (= Regnskabsåret) og betales halvårligt via det omdelte FI-kort med unikt FI-nummer for hver indbetaler. Forfald: 1. APRIL (efter kontingent-vedtagelsen på generalforsamlingen) og 1. OKTOBER.
Beløbet fastsættes på generalforsamlingen, se beløbet under Generalforsamlings-info for det aktuelle år. 
Beløbene for hver grundejer betales af husejer og fordeles ved salg på refusionsopgørelsen af ejd-mægler/ advokat (foreningen deler IKKE beløbet op).
RESTANCER: Er heldigvis sjældne og BETALING dokumenteres ved forevisning af sælgers EGEN kvittering/ bank-overførsel 2 gange om året. 
FÆLLESGÆLD: DRIFT og VEDLIGEHOLDELSE af FÆLLESAREALER herunder LEGEPLADS, VEJE- og P-AREAL, FÆLLESINSTALLATIONER samt evt. PROJEKTER betales via de årlige indbetalinger og foreningens opsparing. Se årets BUDGET (der budgetteres normalt IKKE med store ekstra opkrævninger).
ANTENNEUDGIFTER: Der er IKKE antenneforening.
LOKALPLAN: Lokalplan 64 - Delområde 2 med den nordlige del for G/F - SKAL følges ved renoveringer, se især info om bygningernes ydre, facader og vinduer mv., se: 301 Dokumenter 
Foreningens Vedtægter 2015: Er gældende. Hver husstand skal tegne Rørskadeforsikring incl. stikledninger. Derudover også for skadedyr incl. gnavere. Se: 302 Fælles drift og vedligehold. 

ORDENSREGLEMNT: For fællesareal 2017, se:  301 Dokumenter 
GENERALFORSAMLINGSDOKUMENTER: Se nedenfor ...

------ 

GÆLDENDE VEDTÆGTER og LOKALPLAN301 DOKUMENTER  

Lokalplan 64 - Delområde 2 - foreskriver bla., hvordan bygningerne SKAL fremtræde efter renovering: 
Facader, tag, kviste, tagrender og alle vinduer og terrassedør med den oprindelige udformning/ inddeling.

NB: Udseende af vinduer mm skal tilbageføres ved evt. udskiftning! Spørg gerne bestyrelsen inden div. renoveringer. 

Vedtægter 2015. 

Ordensreglement 2017 for fællesareal. 

BBR-ejermeddelelse er EJERS ansvar at den er ajourført hos kommunen! 

Den enkelte ejendoms Tingbogsblad kan hentes via:

www.tinglysningsretten.dk/selvbetjening/attester/Pages/Tingbogen.aspx 

------------

GENERALFORSAMLINGSDOKUMENTER - afholdte:  
303 GENERALFORSAMLINGER med de årlige info, hent filer efter ’Årstal’

INDKALDELSEN TIL GENERALFORSAMLING, den Ordinære (pt. marts) og evt. den Ekstraordinære.

SENESTE GODKENDTE REGNSKAB for det afsluttede kalenderår. 

SENESTE GODKENDTE BUDGET med fastsættelse af MEDLEMS-KONTINGENT for kalenderåret for indeværende år.

REFERAT AF SENEST AFHOLDTE ordinære (pt. marts) GENERALFORSAMLING og evt. ekstraordinær generalforsamling.

BESTYRELSENS BERETNING - for det afsluttede år / siden sidst. 

PROJEKTER GODKENDTE - større planlagte kan altid ses på årets BUDGET med udgift via kontingent.

FORSLAG fra Bestyrelsen og Medlemmer. 

------------------

GENERALFORSAMLINGSDOKUMENTER - inden afholdelse i marts måned:

'For Grundejer-medlemmer' - (kun med Adgangskode) hentes filer på menu 503

INDKALDELSEN til Generalforsamlingen

SENESTE REGNSKAB for det afsluttede kalenderår. 

SENESTE BUDGET med forslag til MEDLEMS-KONTINGENT for kalenderåret for indeværende år. 

PROJEKT-FORSLAG evt. faser dertil f.eks. større vejrenovering og større legeudstyr. 

FORSLAG fra Bestyrelsen og Medlemmer (rettidigt mailet via KONTAKT-formularen/ formanden i hht. Vedtægter). 

--------------------

GRUNDEJEROPLYSNINGER - AJOURFØRING

I flg Vedtægterne er det ejers pligt at meddele evt. ændringer af ejer, c/o adresse, email-adresse og telefonnummer til foreningen.
Det bliver registreret, når ejer oplyser sine grundejermedlems-informationer på denne hjemmeside via KONTAKT-formularen.
I medlemskartotekets Beboerprofil for hver bolig er der plads til 2 emailadresser og 2 mobilnumre. 

Ved ejerskifte skal sælger/ ejendomsmægler sørge for at køber/ ny ejer oplyser deres kontaktoplysninger til foreningen - TAK.

Kommunikation mellem Medlem og Bestyrelsen foregår primært via E-mail 

Persondataregler: Mailadresser anvendes udelukkende til fremsendelse af informationer til medlemmerne. 

NB: Undgå at mails fra G/F lægges i jeres Spammappe, accepter/ godkend emailadressen:

bestyrelsen@herlev-marielund.dk   

---------------------------------

Venlig hilsen Bestyrelsen 

--------------------------------

 

G/F Herlev-Marielund
v/ Formandens adresse
Foreningen omfatter:
Kærlundevej 11-81
Engskolevej 2-36
Marielundvej 1-11
2730 Herlev
CVR: 34384355

Følg G/F Herlev-Marielund her:

Facebook
Antal besøgende: 75551 (denne uge: 1034)