102 - FORENINGENS HISTORIE og BAGGRUND 

-------------------------------------------------

Grundejerforeningen Herlev-Marielund

Bebyggelsen består af 60 rækkehuse fordelt på:

3 rækker på 12 huse Ø-V og 4 rækker på 6 huse N-S. Beliggende: 

 • Kærlundevej 11-33, 35-57, 59-81,  (før vejlukninger: Gåseholmvej numre ?) 
 • Engskolevej 2-12, 14-24, 26-36 og 
 • Marielundvej 1-11, 2730 Herlev  

-----------------------------

Hvert hus er på 47 m² i grundplan med kælder, stue, 1.sal og hanebåndsloftsrum

Husene er tegnet i 1943 og bygget mellem 1944-1946 af Ejendomsaktieselskabet Herlev-Marielund. De blev bygget som udlejningsrækkehuse, derfor blev fælles installationer placeret enten i husene eller på grundene.

Husene blev dog udstykket kort efter og Grundejerforeningen blev dannet den 25. april 1946 i flg. Deklarationen. 

----------------------------

Fælles

 • El-forsyning på loft og gasrør i kælderen.
 • Vandrør og Spildevandsledninger med brønde i forhaver.
 • Tagrender, tagnednedløb og tagbrønde samt Regnsvandsledninger i for- og baghaver. 

------------------------------

Lokalplan 

Bestyrelse har gennem flere år tilstræbt at den nye Lokalplan - nr. 64 vedtaget i 2008 - skulle tilgodese et ensartet udseende af vore huse fra 1945, dog tillempet nutidens krav og behov:
Husene benævnes som bevaringsværdige af kommunen i lokalplan 64 med de fine byggeskiksdetaljer, der gerne skulle bevares:

 • Ensartede røde teglstenstage samt tagrender på hver blok.
 • Kvist-udformning og skorstenene.
 • Murstens-stikkene over muråbningerne.
 • Vinduer i stueplan og 1.sal - kviste og gavle - med den oprindelige inddeling, på begge sider.
 • Hoveddør som oprindelig med lampe (dog gerne med den gående dør i normal bredde) samt farver. 

 

2008 Lokalplan 64 giver tilladelse til markiser, udhuse og carporte (placering og udførelse). 

(2019 Ansøgning om at opføre opvarmede udestuer)

(2020 Forvaltningen arbejder på sagen ...)

Lokalplan 64 tillader et evt. fælleshus (for senere ildsjæle).
2013 Det blev til Multihuset Asgaard, hvor vi mødes til foreningens aktiviteter. 

--------------------------------

Hække og Hegn

Oprindelige hække er stedsegrønne liguster, og klippes så de er ensartet (især i yderskel).
Hække har bedst af at være bredest forneden og smallest foroven, så de kan få lys på hele fladen og sne på toppen ikke får hækken til at vælte. 

Max 0,25 m bredde forneden på hver side af skel. Max 1,80 m høje.   

-----------------------------

Grundejerforeningens fælles redskaber og flag

I skuret er der div. redskaber, som medlemmerne kan låne - samt flag. 

-----------------------------

Medlemmernes historie 

Der har været mange beboere siden opførelsen og nogle har boet i rækkehusene i mange år.
Historier om livet gennem årene, store og små oplevelser, er meget velkomne til indsætning her. 

Send stor eller lille fortælling og måske foto til email: herlev.merielund@gmail.com  

Aftal evt. indskanning med webmaster.  

---------------------------------------

Her kan skrives lidt om jeres historie - hvornår er foreningen stiftet, hvilket tanker ligger evt. bag m.m.

Her kan ejendommen og dens fællesfaciliteter beskrives. Det kan f.eks. være en beskrivelse af opførelsesår, boligernes størrelse, legepladser, vaskeri, parkeringsmuligheder, pulterkammer, fælles internet eller noget helt sjette. Husk at der også nemt kan vises billeder af faciliteterne. En beskrivelse kan i øvrigt også tit findes hos ejendomsmæglere, der har boliger fra jeres ejendom til salg.

Jo bedre beskrivelse, jo mere attraktiv fremstår ejendommen for både nuværende og kommende beboere.

---------------------------------------

Der er ligeledes mulighed for at vedhæfte dokumenter til siden og der kan vises et ubegrænset antal billeder til. Billeder bliver i øvrigt automatisk tilpasset, så deres størrelse kommer til at passe med pladsen på hjemmesiden - der skal altså ikke bruges billedbehandlingsprogram eller lignende. 

---------------------------------------

 

G/F Herlev-Marielund
v/ Formandens adresse
Foreningen omfatter:
Kærlundevej 11-81
Engskolevej 2-36
Marielundvej 1-11
2730 Herlev
CVR: 34384355

Følg G/F Herlev-Marielund her:

Facebook
Antal besøgende: 75551 (denne uge: 1034)