305 Parkeringsforhold og Trafik

---------------------------

2019 Kommunen monterer 1 bump på Engskolevej og 2 bump på Kærlundevej i uge 36.

Vejene er en del at skolevejen. Bestyrelsen er ikke blevet orienteret om bump eller blevet hørt om placering. 

----------------------------

2018 P-analyse og Dialogmøde 

Herlev Kommune har fået udarbejdet en trafik- og parkeringsanalyse - incl. vores område - for alle vejene mellem Herlev Hovedgade og Sønderlundvej, se luftfoto og div. tekstfiler.

Kommunen har i maj 2018 indkaldt til et Dialogmøde om Parkeringsforhold via gammel e-boks til bestyrelsen (ikke modtaget).

Dialogmødet blev afholdt på Rådhuset d. 07.06.2018 og bestyrelsen modtog referat i juli via ny e-boks.

Bestyrelsen har efterfølgende haft kontakt med Kommunen og bestyrelsen har aftalt møde med nogle fra kommunens forvaltning på Engskolens Lærer-parkering d. 06.12.2018 kl. 16:30 og dér skal parkerings-mulighederne gennemgås på stedet.

Kommunens svarmail til Bestyrelsen d. 19.11.2018 med oplæg til mødets formål:

"Da der er flere simple, og helt oplagte muligheder for at forbedre parkeringsforholdene lokalt ved jeres forening, vil vi meget gerne indbyde jer til et snarligt møde om mulighederne. Der er både forbedringspotentiale og på jeres matrikel og på offentlig vej." 

på jeres matrikel! Hvad mener de??

Interesserede grundejermedlemmer - især dem, der har fået P-bøde - og måske har en korrespondance om parkeringen? må meget gerne komme med bemærkninger til bestyrelsen - på mail - og/ eller deltage i Parkerings-vandringen.

-------------------------

2016 PARKERINGSREGLER i Herlev kommune pr. 1. marts  
Parkeringsvagter giver bøder, når der holdes tættere end 10 m fra områdets udkørsler på Kærlundevej og Engskolevej!

Udkørslerne er fra private matrikelnumre hos A/B og G/F, men kaldes Tværgående vejkryds! 

-------------------------

Se mere på den nye udgave af kommunens hjemmeside: 

https://www.herlev.dk/borger/trafik-og-veje/parkering

-------------------------

VORE INTERNE VEJE og HASTIGHED samt PARKERING 'inde' og 'ude'

På vore interne veje er der legende børn og krydsende personer fra haver til legeplads, så hastigheden skal holdes meget lav, max. 10-15 km/timen.

Parkering foretages på egen grund hhv. på det markerede sorte grusareal, så tæt på græskanten som muligt (buskenes vækst skal begrænses, så der er 1-1,5 m græskant til bildørens åbning).

Parkeringsarealet etableret i 2012 er i princippet fælles for alle 60 huse, men kan ikke rumme alle, så vis hensyn og begræns parkering til egen bil. 

Medlemmer med arbejdsbil / bil nr.2 - og evt. gæstebiler

Henvises til at holde på parkeringsarealer enten på Kærlundevej eller på den offentlige del af Engskolevej. På Engskolevej kan der være mulighed i de offentlige parkeringsbåse eller langs hækken udfor vores eget fællesareal - men husk 10 m afstand til udkørslerne!  

Parkeringsarealet er kun for grundejermedlemmerne. 

Hvis nogen opdager at andre fra området parkerer rundt om fællesarealet, så fotografer eller skriv registreringsnummer og bilmærke ned - og send en mail til bestyrelsen. 

Parkeringsbevis for hver G/F-husstand?

Bestyrelsen har drøftet om der evt. skal udfærdiges et 'Parkerings-bevis' til hver G/F-husstand, der kan lægges synligt i bilen, for at undgå parkering fra andre i området?

-------------------------

VEDLIGEHOLDELSE og RENHOLDELSE af Veje og Stier samt hække - Sommer og Vinter

Se mere: 302 Fælles drift og vedligehold

-------------------------

På Formandens og Bestyrelsens vegne

email: herlev.marielund@gmail.com 

----------------------------

 

G/F Herlev-Marielund
v/ Formandens adresse
Foreningen omfatter:
Kærlundevej 11-81
Engskolevej 2-36
Marielundvej 1-11
2730 Herlev
CVR: 34384355

Følg G/F Herlev-Marielund her:

Facebook
Antal besøgende: 75551 (denne uge: 1034)